Punjabi Bujartan – Choti jihi Katori Vich Papa Jamya

Punjabi Bujartan

Punjabi Bujartan

ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਟੋਰੀ ਵਿਚ ਪਾਪਾ ਜੰਮਿਆ ?

ਦਹੀਂ


Punjabi Bujartan

Choti jihi Ktori Vich Papa Jmea..?

Dahi