Punjabi Bujartan – Kol full kol full, full da hjar mull

Punjabi Bujartan

Punjabi Bujartan

ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਕੋਲ ਫੁੱਲ, ਫੁੱਲ ਦਾ ਹਜਾਰ ਮੂਲ,

ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅੱਧਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ,

ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈਨੀ ਵੀਚਾਰਾ ?

ਮਾਂ-ਪਿਓ


Punjabi Bujartan

Kol full kol full, full da hjar mull,

Kise kol adha kise kol sara,

Kise kol hai E nae vichara ?

 Maa-pio