Punjabi Bujartan – Sabaj ktori mitha bht

Punjabi Bujartan

Punjabi Bujartan

ਸਬਜ਼ ਕਟੋਰੀ ਮੀਠਾ ਭੱਤ,

ਲੁਟੋ ਸਈਓ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ?

ਖਰਬੂਜਾ


Punjabi Bujartan

Sabaj ktori mitha bht,

Luto syio htho-hath ?

Khrbuja