Punjabi Bujartan – Rah da dabha Chukea na jave

Punjabi Bujartan

Punjabi Bujartan

ਰਾਹ ਦਾ ਡੱਬਾ ,

ਚੁਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ,

ਹਾਏ ਵੇ ਰੱਬਾ ?

ਖੂਹ

Punjabi Bujartan

Rah da dabha,

Chukea na jave,

Hae vay rabba ?

khuh/koop