Category Archives: Punjabi Viyang

Kavi – viyang

ਕਾਵਿ – ਵਿਅੰਗ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤ ਵਸਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਜਮਾਨੇ ਨੂੰ ਜਾਹਿਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜੋ ਭਤੂਆ ਅਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕੋ…

Mangte India de (viyang)

ਮੰਗਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ (ਵਿਅੰਗ) ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਯਾਰ – ਮੰਗਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਮੰਗਣ ਦੇ ਨੇ ਮਾਹਰ – ਮੰਗਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਖੁਸੀਆ ਭਰੇ ਕਾਜ ਰਚਾ ਕੇ…