Category Archives: Punjabi Bujartan

Punjabi Bujartan

Punjabi Bujartan – Tid vicho kadh k

Punjabi Bujartan ਟਿਡ ਵਿੱਚੋ ਕੱਢ ਕੇ, ਵੱਖੀ ਵਿਚ ਮਾਰੀ, ਸੜ ਕੇ ਸਵਾ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ ? ਮਾਚੀਸ ਦੀ ਤੀਲੀ Punjabi Bujartan Tid vicho kadh k,…

Punjabi Bujartan

Punjabi Bujartan – Do jane di lathi Ik jane da bhoj

Punjabi Bujartan ਦੋ ਜਾਣੇ ਦੀ ਲਾਠੀ, ਇਕਮਜਾਣੈ ਦਾ ਬੋਝ, ਇਸ ਮੇਰੀ ਬੁਜਾਰਤ ਦੀ, ਕਡੋ ਬੀਬਾ ਖੋਜ ? ਡੋਲੀ Punjabi Bujartan Do jane di lathi, Ik…

Punjabi Bujartan

Punjabi Bujartan – Eho jyi sabji da naam dso

Punjabi Bujartan ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਸੋ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਕਸ਼ਰ ਕਟੋ ਤਾਂ, ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਏ, ਦੂਜਾ ਅੱਖਰ ਕਟੋ ਤਾਂ , ਖਾਣ ਦੀ…

Punjabi Bujartan

Punjabi Bujartan – Kala gol tva ne khinde

Punjabi Bujartan ਕਾਲਾ ਗੋਲ ਤਵਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਂਦਾ, ਜਦ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸੂਈ ਚੁੱਭਦੀ, ਮੀਠਾ ਰਾਗ ਸੁਣਾਂਦਾ ? ਗਰਾਮੋ – ਫੋਨ Punjabi Bujartan Kala…

Punjabi Bujartan

Punjabi Bujartan – Nike nike maimnay phar chuki jande ne

Punjabi Bujartan ਨਿਕੇ ਨਿਕੇ ਮੇਮਣੇ ਪਹਾੜ ਚੁਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਪੁੱਛੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ? ਜਨੌਰ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ? ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡੱਬੇ Punjabi Bujartan…

Punjabi Bujartan

Punjabi Bujartan – Kol full kol full, full da hjar mull

Punjabi Bujartan ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਕੋਲ ਫੁੱਲ, ਫੁੱਲ ਦਾ ਹਜਾਰ ਮੂਲ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅੱਧਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈਨੀ ਵੀਚਾਰਾ ? ਮਾਂ-ਪਿਓ Punjabi Bujartan Kol…

Punjabi Bujartan

Punjabi Bujartan – Bejay ror ugay chardh

Punjabi Bujartan ਬੀਜੇ ਰੋੜ ਉਗੇ ਚਾੜ, ਲਗੇ ਨੀਂਬੂ ਖਿੜੇ ਅਨਾਰ ? ਕਪਾਹ Punjabi Bujartan Bejay ror ugay chardh, lge nimbu khide anar ? Kpah  

Punjabi Bujartan

Punjabi Bujartan – Sabh toh pehla mai jmea

Punjabi Bujartan ਸੱਭ ਤੋਂ ਪੈਲਾਂ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਖਿੱਚ ਧੂ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੰਮਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡੀ ਮਾਈ ? ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਮੱਖਣ ਤੇ ਲਸੀ Punjabi…